Tässä ohjeessa näytän, kuinka saat luotua testisivun Nginxillä.

1. Ensimmäisenä luo uusi hakemisto. Voit luoda sen tällä komennolla:

sudo mkdir -p /var/www/esimerkkidomain.com/html

2. Seuraavaksi anna hakemistolle käyttöoikeudet käyttämällä näitä komentoja:

$ sudo chown $USER:$USER /var/www/esimerkkidomain.com
$ sudo chmod 755 /var/www/esimerkkidomain.com

3. Sitten luo index.html tiedosto käyttämällä esimerkiksi nano ohjelmaa, joka sisältää aivan perus html pohjan: 

$ sudo nano /var/www/esimerkkidomain.com/html/index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Testi</title>
<style>
  body {
    width: 35em;
    margin: 0 auto;
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body>
<h1>Tämä on testi sivu</h1>
<p>Testi</p>

<p><a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Terve<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Kiitos testaamisesta.</em></p>
</body>
</html>Saat tallennettua tiedoston painamalla Ctrl+o ja voit sulkea tiedoston painamalla Ctrl+x.

4. Seuraavaksi luo määritystiedosto palvelinlohkollesi:

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/esimerkkidomain.com
Kirjoita alla oleva koodi tiedostoon:

server {
listen 80;

root /var/www/esimerkkidomain.com/html;
index index.html index.htm index.nginx.debian.html;

server_name esimerkkidomain.com www.esimerkkidomain.com;
location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}
}

Saat tallennettua tiedoston painamalla Ctrl+o ja voit sulkea tiedoston painamalla Ctrl+x.

 

5. Luo linkki asetustiedostoon käynnistyshakemistossa:

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/esimerkkidomain.com /etc/nginx/sites-enabled

 

6. Seuraavaksi uudelleenkäynnistä Nginx:

$ sudo systemctl restart nginx

 

7. Testaa palvelinlohkon määritykset Nginxissä:

$ sudo nginx -t

Jos kaikki toimivat niin kuin pitää tälläinen ilmoitus tulee: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok.  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful.

8. Tämä vaihe on valinnainen mutta suositeltava, jotta voit käyttää verkkotunnusta suoraan selaimessa.

Käytä tätä komentoa tarkistaaksesi järjestelmäsi IP-osoitteen:

$ hostname –i

9.  Muokkaa tiedostoa /etc/hosts nanoeditorissa lisäämällä uusi rivi, jossa lukee toimialueesi nimi ja IP-osoite:

127.0.1.1 esimerkkidomain.com www.esimerkkidomain.com
Paina CTRL+o tallentaaksesi tiedoston ja paina CTRL+x poistuaksesi tiedostosta nanossa.

10. Sitten uudelleenkäynnistä Nginx:
$ sudo systemctl restart nginx
11. Kokeile testiverkkotunnusta verkkoselaimessa:
http://esimerkkidomain.com


Ja näin sinulla pitäisi olla testisivu luotuna Nginxillä.
Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)