Tmux käynnistetään komennolla tmux. Se tottelee oletuksena näppäinyhdiselmää Ctrl·B + [komento], jossa komento on esimerkiksi D, joka irroittaa nykyisen istunnon. Jos halutaan sulkea tmux kokonaan, voidaan komentaa exit aivan kuten shellissä yleensäkin.

 

Tmuxiin palataan komennolla:

$ tmux attach

Usein käytettyjä näppäinyhdistelmäkomentoja

Ctrl·B + C = avaa uusi "ikkuna".

Ctrl·B + X = tapa "ikkuna" (ja siinä oleva ohjelma)

Ctrl·B + 0...9 = siirry ikkunaan [numero nollan ja yhdeksän välissä]

Ctrl·B + [ = siirry selaustilaan, jossa liikutaan nuolinäppäimillä ja poistutaan ESCAPE-näppäimellä.

Ctrl·B + T = kello

 

Tässä tapauksessa palvelimella pyörivä tmux ei kuule näppäinkomentoja, ellei sen asetuksista muuta niitä erikseen toimimaan toisilla näppäimillä. Tätä ei tarvitse kuitenkaan tehdä, sillä tmux osaa välittää komennon eteenpäin painamalla kaksi kertaa CTRL·B ja vasta sen jälkeen haluttu komento.

 

Istunnot

 

tmuxin käyttö ei rajoitu vain yhteen istuntoon, sillä tmux-palvelin osaa käsitellä monia istuntoja samanaikaisesti. Kannattaa antaa eri istunnoille omat nimet -s parametrilla, jolloin ne on paljon helpompi erottaa toisistansa. Jos istunnolle ei anneta nimeä, antaa tmux sille numeron nimeksi.

tmux new-session -s testi

Kaikki istunnot voidaan nyt nähdä komennolla

$ tmux ls

Komennolla tmux attach eli lyhyemmässä muodossansa tmux a päästään aina liittymään viimeksi käytettyyn istuntoon. Parametrilla -t voidaan valita mihin istuntoon halutaan kiinnittyä.

$ tmux a -t testi

Istunto lopetetaan kiinnittymällä haluttuun istuntoon ja sulkemalla kaikki kyseisen istunnon ikkunat komentamalla exit tai painamalla Ctrl·B·X nissä jokaisessa. Istunto voidaan kuitenkin sulkea suoraan kiinnittymättä istuntoon.

$ tmux kill-session -t testi
Was this answer helpful? 4 Users Found This Useful (5 Votes)